درباره ما

آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک شاخه ای نوین از آموزش است که در آن انواع محتوای آموزشی از قبیل متن، صوت، تصویر، ویدئو و … توسط فناوری های مختلف(لوح های فشرده، اینترنت و …) در اختیار فراگیران قرار می گیرد، بدون آن که نیازی به فضای آموزشی مانند آموزشگاه و حضور فیزیکی فراگیر باشد.

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین شیوه ای مدرن از آموزش الکترونیک است که با استفاده از بروزترین ابزارهای ارتباطی و در بستر درگاه هایی همانند اینترنت در اختیار فراگیران قرار می گیرد. در این سبک از آموزش اساتید و فراگیران به صورت همزمان و یا غیرهمزمان با یکدیگر تعامل داشته و فرایند یادگیری و آموزش را طی می کنند.

اطلاعات بیشتر درباره سامانه

هدف اصلی این سامانه فراهم آوردن بستری مناسب برای آموزش از طریق برگزاری دوره های آموزشی آنلاین جهت استفاده دانش آموزان این مدرسه است.